Zarządzanie projektami

„Projekt, dostawa, instalacja, uruchomienie, wsparcie w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym." Z punktu widzenia zespołu tworzącego zapisy specyfikacji warunków zamówienia zakres usług stanowi proste zdanie. Zazwyczaj w jego okolicy znajduje się jeszcze informacja o czasie przeznaczonym przez Zamawiającego na wykonanie inwestycji. Życie szybko rewiduje plany Klientów.

Projekty telekomunikacyjne wdrażane w polskim sektorze energii elektrycznej stanowią połączenie specjalistycznej wiedzy z zakresu łączności (z wykorzystaniem wszelkich możliwych systemów transmisji danych i głosu), automatyzacji sieci energetycznej, szczególnych warunków pracy na terenie czynnych obiektów oraz szczegółowych wytycznych dla pracujący ekip Spółki oraz wykonawców zewnętrznych. Nie biorąc pod uwagę któregokolwiek z tych czynników, należy spodziewać się problemów, które w prostej linii przełożą się na zwiększenie budżetu pieniędzy i czasu, potrzebnych do zamknięcia inwestycji.

long.pl Dominik Parzydło posiada 10-letnie doświadczenie w sprawnym zarządzaniu projektami telekomunikacyjnymi w polskim sektorze energii elektrycznej. Do najważniejszych zakończonych sukcesem wdrożeń należą:

  • wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej TETRA na terenie Vattenfall Distribution Poland (obecnie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach) – budżet ponad 20 mln złotych netto
  • wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej TETRA na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie – budżet ponad 13 mln złotych netto
  • wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej TETRA na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej – budżet ponad 19 mln złotych netto
  • wdrożenie platform światłowodowej transmisji danych na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddziały Warszawa-Teren i Zamość – budżet łączny ponad 5 mln złotych netto
  • wdrożenie dedykowanych łącz radiowych na potrzeby sterowania obiektami energetycznymi oraz rezerwy wobec istniejących kabli na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddziały w Opolu, Gliwicach i Bielsku-Białej – budżet łączny ponad 2 mln złotych netto

Zakres usług firmy long.pl Dominik Parzydło z zakresu zarządzania projektami każdorazowo jest dostosowywany do potrzeb Klienta. Od kompleksowego przejęcia zarządzania i pełnienia funkcji kierownika projektu, przez zapewnienie wsparcia eksperckiego i prowadzenie biura kierownika ze strony Inwestora do świadczenia usług związanych z identyfikacją i zarządzaniem ryzykami.

 long.pl Dominik Parzydło

ul. Poprawna 144B/2
03-984 Warszawa
Nip: 113-202-51-50
Regon: 141036916

Biuro handlowe:

long.pl Dominik Parzydło
ul. Kadetów 23
03-984 Warszawa

 

telefon: 22 233 00 08
faks: 22 247 27 19
email: biuro (at) long.pl

© Long.pl - All Rights Reserved